Wettelijke informatie

Gelieve de verschillende gebruiksvoorwaarden van onderhavige website aandachtig te lezen, voordat u de pagina’s ervan bekijkt. Door verbinding te maken met deze website, stemt u zonder voorbehoud in met onderhavige voorwaarden. In overeenstemming met artikel nr. 6 van de [Franse] wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie, zijn verantwoordelijk voor onderhavige website https://www.g-b-n.nl:

Uitgever van de website:

Gegarandeerde Beoordelingen Nederland
Registratienummer (siret): 83298763000023
Hoofd publicatie: Nicolas DUVAL
10 Rue du Colisée – 75008 PARIJS – FRANKRIJK
Telefoonnr: +33 (0)1 84 25 93 99
E-mail : [email protected]
Website: https://www.g-b-n.nl/

Hosting:

Hostingbedrijf: Online SAS
BP 438
75366 Parijs CEDEX 08
RCS Parijs B 433 115 904

Webdevelopment:

Gegarandeerde Beoordelingen Nederland
Adres: 10 Rue du Colisée, 75008 PARIJS
Website: www.g-b-n.nl

Gebruiksvoorwaarden:

Deze website (https://www.g-b-n.nl/) wordt aangeboden in verschillende talen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.). Voor een optimaal gebruiksgemak en een aangename grafische weergave, adviseren wij om een moderne browser te gebruiken zoals Internet explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.


Gegarandeerde Beoordelingen Nederland
stelt alles in het werk om te zorgen dat zijn websites betrouwbare informatie bevatten en regelmatig worden bijgewerkt. Fouten of tekortkomingen blijven echter mogelijk. De internetgebruiker moet zich er dan ook van verzekeren dat de informatie juist is en wijzigingen voorstellen indien deze hem/haar nuttig lijken. Gegarandeerde Beoordelingen Nederland kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop deze informatie wordt gebruikt en voor eventuele schade die daar direct of indirect het gevolg van is.

Cookies: De website https://www.g-b-n.nl kan u vragen om cookies te accepteren die nodig zijn voor een correcte weergave en voor statistische doeleinden. Een cookie is een gegeven dat door de server van de website die u bezoekt op uw harddisk wordt geplaatst. Het bevat verschillende data die op uw pc worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand, dat een server kan lezen en gebruiken om gegevens op te slaan. Bepaalde delen van deze website kunnen niet functioneren als deze cookies niet worden geaccepteerd.

Hyperlinks: De websites van Gegarandeerde Beoordelingen Nederland kunnen koppelingen naar andere websites of andere bronnen op internet bevatten. Gegarandeerde Beoordelingen Nederland heeft geen enkele controle over de websites waarmee zijn websites zijn verbonden en kan niet instaan voor deze externe websites en bronnen of de beschikbaarheid daarvan. GBN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de content van deze externe websites en bronnen, in het bijzonder gegevens, producten en diensten die zij aanbieden, of uit enige gebruik van deze websites en bronnen. De risico’s van dit gebruik vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker, die de betreffende gebruiksvoorwaarden in acht dient te nemen.

De gebruikers, geabonneerden en bezoekers van de websites van Gegarandeerde Beoordelingen Nederland mogen geen hyperlinks naar deze website plaatsen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Gegarandeerde Beoordelingen Nederland.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink wil plaatsen naar een van de websites van Gegarandeerde Beoordelingen Nederland, dient hij een e-mail te sturen met het verzoek om een hyperlink te plaatsen. Gegarandeerde Beoordelingen Nederland behoudt zich het recht ovor om een hyperlink te accepteren of te weigeren zonder hiervoor een reden op te hoeven geven.

Geleverde diensten:

Alle gegevens en activiteiten van de onderneming worden gepresenteerd op onze website https://www.g-b-n.nl/.

Gegarandeerde Beoordelingen Nederland doet zijn uiterste best om op de website https://www.g-b-n.nl zo precies mogelijke informatie te verschaffen. De inlichtingen op de website https://www.g-b-n.nl zijn niet uitputtend en de foto’s hebben geen contractuele waarde. Ze worden verschaft onder voorbehoud van eventuele wijzigingen die na het online zetten ervan zijn aangebracht. Bovendien wordt alle informatie op de website https://www.g-b-n.nl ter indicatie gegeven en kan worden gewijzigd of uitgebreid zonder voorafgaande waarschuwing.

 

Contractuele beperkingen met betrekking tot de gegevens:

De informatie op deze website is zo precies mogelijk en de website wordt meerdere malen per jaar bijgewerkt, maar het is desalniettemin mogelijk dat deze onjuistheden of gebreken bevat. Indien u een fout opmerkt, of ziet dat er iets ontbreekt of niet lijkt te werken, verzoeken wij u om dit per e-mail te melden op het adres [email protected] en hierbij het probleem zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven (pagina met het probleem, gebruikte type pc en browser enz.).

Het downloaden van content gebeurt op risico van de gebruiker en uitsluitend onder zijn eigen verantwoordelijkheid. Gegarandeerde Beoordelingen Nederland kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de pc van de gebruiker of voor enig gegevensverlies als gevolg van het downloaden. Bovendien staat de gebruiker van de website ervoor in dat hij recente apparatuur gebruikt, zonder virussen en een correct bijgewerkte, recente browser.

Gegarandeerde Beoordelingen Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de in het kader van deze website geplaatste hyperlinks naar andere bronnen op internet.

Intellectuele eigendom:

Alle content op de website https://www.societe-des-avis-garantis.fr, met inbegrip van grafische onderdelen, afbeeldingen, tekst, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gif-afbeeldingen, pictogrammen (niet uitputtende lijst) en de opmaak daarvan zijn het exclusieve eigendom van de onderneming met uitzondering van merken, logo’s en content van andere bedrijven en auteurs met wie GBN samenwerkt.

Gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, verzending of publicatie van al deze elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Gegarandeerde Beoordelingen Nederland. Een dergelijke representatie of reproductie, ongeacht de methode die hiervoor wordt gebruikt, is een strafbare inbreuk op artikel L.335-2 en volgende van de [Franse] wet inzake het intellectueel eigendom (Code de la propriété intellectuelle). Schending van dit verbod is een inbreuk waarvoor de inbreukmaker privaatrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. De eigenaren van de gekopieerde content zouden bovendien een rechtsvordering tegen u in kunnen stellen.

Geschillen:

Op onderhavige voorwaarden van de website https://www.g-b-n.nl is het Frans recht van toepassing en alle onenigheden of geschillen die voort zouden kunnen komen uit de interpretatie of uitvoering daarvan vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waaronder het hoofdkantoor van de onderneming valt. De procestaal voor de afhandeling van eventuele geschillen is het Frans.

Persoonsgegevens :

In het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens door te geven wanneer u onze website https://www.g-b-n.nl/ bezoekt.

Op dit beginsel zijn echter enkele uitzonderingen. Voor bepaalde op onze website aangeboden diensten wordt u mogelijk gevraagd om ons bepaalde gegevens door te geven, waaronder: uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u het onlineformulier in de rubriek ‘Contact’ invult. In alle gevallen kunt u weigeren om uw persoonlijke gegevens te geven. In dat geval kunt u geen gebruik maken van deze diensten op de website, in het bijzonder om inlichtingen te vragen over ons bedrijf of om de nieuwsbrieven te ontvangen.

Tot slot kunnen wij wanneer u onze website bezoekt automatisch bepaalde informatie verzamelen die op u betrekking heeft, waaronder met name: informatie over het gebruik van onze webiste, zoals de delen van de website die u bezoekt, de diensten die u bekijkt, uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt, de tijd die u op de website doorbrengt. Dergelijke informatie wordt uitsluitend voor interne, statistische doeleinden gebruikt, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. Databases worden beschermd door de bepalingen van de [Franse] wet van 1 juli 1998, de omzetting van de richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 inzake de rechtsbescherming van databases.