Voorwoord:

Gegarandeerde Beoordelingen Nederland (hierna: ‘de Dienstverlener’) is een vereenvoudigde eenpersoonsvennootschap op aandelen, met een kapitaal van 10.000 €, geregistreerd onder nummer 832 987 630 in het Registre du commerce et des sociétés in Parijs, en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op Rue du Colisée 10, 75009 Parijs.

De Dienstverlener is aanbieder van een onlineplatform voor het beheer van reviews van consumenten, met als commerciële naam ‘Gegarandeerde Beoordelingen Nederland’, te vinden op het webadres https://www.g-b-n.nl (hierna: ‘het Platform’).

De technische werking van dit Platform garandeert de bedrijven die het gebruiken en de internetgebruikers die het raadplegen dat de op het platform gepubliceerde beoordelingen zijn opgesteld door consumenten die een aankoop hebben gedaan bij het betreffende bedrijf.

 

Artikel 1 – Onderwerp:

Dit document heeft als doel internetgebruikers duidelijke en betrouwbare informatie te verschaffen over de manier waarop dit platform functioneert.

 

Artikel 2 – Algemeen werkingsprincipe:

Gegarandeerde Beoordelingen Nederland verzamelt en publiceert de recensies van klanten van de webwinkels die de algemene verkoopvoorwaarden hebben geaccepteerd. Hiertoe biedt Gegarandeerde Beoordelingen Nederland webwinkels een software-interface waarmee zij gebruik kunnen maken van de doeltreffende functies van het Platform.

 

Artikel 3 – Onderscheid ‘websitebeoordelingen’ en ‘productbeoordelingen’:

Een websitebeoordeling heeft betrekking op de webwinkel en de shopervaring in deze webwinkel.

Een productbeoordeling heeft betrekking op een besteld product (kenmerken, kwaliteit, nut enz.).

 

Artikel 4 – Het begrip ‘gegarandeerde beoordelingen’:

We stellen dat deze beoordelingen gegarandeerd zijn, omdat uitsluitend personen die iets hebben besteld in de webwinkel die is aangesloten bij het platform Gegarandeerde Beoordelingen Nederland door ons worden uitgenodigd om hun beoordeling te publiceren. Internetgebruikers moeten zich er bewust van zijn dat dit een aantal beperkingen kan hebben.

 

Artikel 5 – Beperkingen m.b.t. de authenticiteit van de beoordelingen:

Om te zorgen dat webwinkels geen reviews verliezen bij de overstap naar een nieuwe beheerstool, biedt Gegarandeerde Beoordelingen Nederland een functie waarmee beoordelingen geïmporteerd kunnen worden. In dat geval is de eigenaar van de webwinkel verantwoordelijk voor de authenticiteit van deze beoordelingen. Hetzelfde geldt wanneer de eigenaar van de webwinkel, via zijn software-interface, handmatig een verzoek stuurt om een beoordeling (waarbij men overigens een naam, een voornaam, een e-mailadres en een authentieke order-ID moet opgeven).

In geval van misbruik behoudt Gegarandeerde Beoordelingen Nederland zich het recht voor het contract te verbreken, zoals bepaald in de door de webwinkel ondertekende algemene verkoopvoorwaarden.

 

Artikel 6 – Indienen van beoordelingen:

Internetgebruikers die een beoordeling indienen stemmen ermee in dat Gegarandeerde Beoordelingen Nederland hun beoordeling gebruikt en op zijn website en die van de webwinkel publiceert.

 

De volgende gegevens worden openbaar gemaakt:

 • Voornaam en eerste letter van de achternaam
 • Door de klant gegeven cijfer en beoordeling
 • Alle datumgegevens in verband met de beoordeling: besteldatum, datum waarop de beoordeling is ingediend, datum waarop de beoordeling is bijgewerkt
 • Beoordelingen worden mogelijk automatisch vertaald in andere talen

 

De volgende persoonsgegevens, bewaard ten behoeve van de verwerking en voor technische doeleinden, blijven vertrouwelijk:

 • Achternaam
 • Lijst met bestelde producten
 • E-mailadres
 • Ordernummer en order-ID

 

Uitsluitend de volgende afdelingen en personen hebben toegang tot deze persoonsgegevens:

 • De technische afdeling van Gegarandeerde Beoordelingen Nederland
 • De verkoopafdeling van Gegarandeerde Beoordelingen Nederland
 • De betreffende webwinkel

De toegang tot deze persoonsgegevens verloopt op een beveiligde en door het https-protocol versleutelde manier.

Het is mogelijk dat beoordelingen niet worden gepubliceerd, indien deze onrechtmatig worden geacht. Artikel 7

In overeenstemming met de [Franse] wet inzake gegevensbescherming (Loi informatique et libertés) beschikt de internetgebruiker over het recht op wijziging en verwijdering van zijn beoordeling, indien hij hierom vraagt. Meer informatie in artikel 10.

 

Artikel 7 – Moderatie van beoordelingen:

Beoordelingen kunnen vooraf of achteraf worden gemodereerd, afhankelijk van de door de eigenaar van de webwinkel ingestelde functies.

Een webwinkel mag maximaal 5% van het totale aantal verzamelde beoordelingen modereren, waarbij een overschrijdingsmarge van 1 beoordeling wordt getolereerd.

De statistieken m.b.t. het aantal gevalideerde beoordelingen, beoordelingen die standby zijn gezet en als onrechtmatig geachte beoordelingen worden, ongeacht de functioneringswijze waarvoor de webwinkel kiest, gepubliceerd op de pagina met het vertrouwenscertificaat van de webwinkel, in de rubriek ‘Transparantie-index’. Artikel 8

Lijst met motieven om een beoordeling als ‘onrechtmatig’ te beschouwen en daarom niet te publiceren:

 • Bevat scheldwoorden
 • Betreft een shopervaring die niet tot een definitieve aankoop leidde
 • Bevat persoonlijke gegevens
 • Betreft een product en geen shopervaring
 • Betreft een shopervaring en geen product
 • Bevat lasterlijke bewoordingen
 • Is niet ter zake
 • Bevat elementen die op een belangenconflict wijzen
 • Betreft niet het gevraagde product maar een ander product
 • Kan misleidend zijn voor andere internetgebruikers
 • Cijfer strookt niet met de strekking van de review

 

Artikel 8 – Transparantie-index:

De op het vertrouwenscertificaat van de webwinkel vermelde transparantie-index geeft de internetgebruiker duidelijke en precieze informatie over het beheer van de reviews door de webwinkel. Dankzij deze functie kan een webwinkel het niet verbergen als er reviews zijn verwijderd.

Een beoordeling van een webwinkel heeft altijd een van onderstaande statussen:

 • Gevalideerde beoordelingen: Het aantal direct gevalideerde beoordelingen van de website.
 • Standby gezette beoordelingen: Het aantal beoordelingen van de website die wachten op bevestiging van de webwinkel
 • Als onrechtmatig gemelde beoordelingen: Het aantal beoordelingen over de website waarvan een internetgebruiker of de webwinkel heeft gemeld dat ze onrechtmatig zijn, vanwege een van de motieven in artikel 7

 

Artikel 9 – Op het vertrouwenscertificaat vermelde gegevens van de webwinkel:

In de alinea m.b.t. de op het vertrouwenscertificaat vermelde gegevens van de webwinkel betreft het gegevens die openbaar worden gemaakt. Deze gegevens worden door de webwinkel of door Gegarandeerde Beoordelingen Nederland verschaft. Indien de gegevens foutief of incoherent blijken, behoudt Gegarandeerde Beoordelingen Nederland zich het recht voor om de betreffende informatie te verwijderen.

 

Artikel 10 – Recht op inzage, wijziging, overdraagbaarheid en het recht om zijn toestemming in te trekken:

Enig verzoek m.b.t. het recht op inzage, wijziging, overdraagbaarheid en het recht om zijn toestemming in te trekken moet worden ingediend bij de data protection officer van Gegarandeerde Beoordelingen Nederland, waarvan hieronder de contactgegevens:

Nicolas DUVAL
10 Rue du Colisée
75008 PARIJS, Frankrijk
[email protected]

of via het contactformulier van de website, op dit adres:
https://www.g-b-n.nl/contact/